Search

Grondbank

In onze grondbank accepteren en clusteren we partijen grond op basis van milieu-hygiënische kwaliteit. Tegelijk verzorgen wij de logistiek van grondstromen naar en van de depots, waarbij we voor elke klasse grond – van schoon tot niet-toepasbaar – een oplossing in huis hebben. Heb je dus grond ‘over’ waar je verder niks meer mee kunt, of wil je deze grond graag verder verhandelen, bij onze grondbank zit je goed. Met zowel kleine als grote hoeveelheden.

Wij nemen je grond in en keuren deze, zodat we weten om wat voor soort grond en welke kwaliteit grond het gaat. Vervolgens gaat de grond naar een specifiek cluster (AW achtergrondwaarde, AW wonen of AW industrie), zodat deze later eventueel weer op de beoogde plek kan worden toegepast. Ook voor de aankoop van een specifieke soort grond kun je dus terecht bij onze grondbank (zie grondstoffen voor het aanbod).

Zoek je Eural-code

Acceptatiebeleid

Onze grondbank is gecertificeerd om grond indicatief in te nemen. Dat kan jou als klant al snel een hoop kosten besparen, zeker als het maar om kleine hoeveelheden grond gaat.

Wanneer de partij kleiner is als 50m3 mogen wij het innemen en clusteren zonder onderzoek en wanneer de partij groter is dan is een verkennend onderzoek voldoende om te accepteren.

Water- en landbodem

Onze grondbank ontvangt zowel water- als landbodem. De baggerspecie in onze grondbank is ingedeeld in klasse A, B, wel/niet verspreidbaar of niet toepasbaar, net als de droge grond (Klasse AW achtergrondwaarde, AW Wonen of AW Industrie). Partijen NT (niet toepasbaar) kunnen wij in bemiddelen. Hier op locatie kunnen we de baggerspecie laten uitzakken en drogen om er vervolgens weer iets vruchtbaars van te maken, of we laten dat aan de gebruiker zelf over.

Denk bijvoorbeeld aan een boer die de bagger verspreidt over zijn land of zijn grond ermee wil ophogen.
Daarnaast kunnen we de baggerspecie ook per schip vervoeren en lossen ten behoeve van de verondieping van bijvoorbeeld waterplassen.